Servicii

Avocat specializat afaceri in Timisoara ,vanzare firma, excludere asociat, atragere raspunderii administratorului SRL, recuperari creante , litigii comerciale, cesiune parti sociale afaceri negocieri tranzactii avocati buni specilizati pe afaceri in Timisoara

 

Avocatii Casei de Avocatura Alexandru, Andreas & Asociatii va ofera servicii complete privind dreptul afacerilor, consultanta cu privire la societatile comerciale, recuperari creante:

 • societate cu raspundere limitata (SRL);
 • societate pe actiuni;
 • reprezentanta a unei firme straine;
 • societate europena ;
 • filiala, sucursala, sediu permanent sau reprezentanta pentru societati straine cu sediul in strainatate.
 • Servicii avocat – consiliere in evaluarea riscului decizional in administrarea curenta a afacerilor.
 • Servicii avocat – vanzare / cumparare societati comerciale:
 • verificarea situatiei juridice a societatilor – audit legal la cumpararea unei firme ;
 • verificarea eventualelor litigii in care sunt implicate societatile comerciale care vor fi cumparate;
 • expertizarea societatilor comerciale care vor fi cumparate, in vederea verificarii datoriilor care le au fata de stat si fata de privati;
 • redactare contract de cesiune parti sociale, hotarare AGA , act aditional modificator, act constitutiv actualizat al societatii;
 • reprezentare in relatia cu Registrul Comertului pentru inregistrarea cesiunilor de parti sociale sau actiuni ;
 • asistenta cu privire la obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe castigul rezultat din transferul partilor sociale.
 • Servicii avocat – excludere asociat din societate:
 • asistenta la excluderea unui asociat din societate;
 • asistenta la atragerea raspunderii administratorului/asociatului pentru frauda in dauna societatii;
 • asistenta la rezolvarea conflictelor dintre asociati.
 • Servicii avocat – recuperari creante:
 • asistenta juridica in toate procedurile de recuperare creante folosite in Romania;
 • redactare somatii de plata catre debitori;
 • redactare notificari catre debitori;
 • reprezentarea clintului in relatia cu debitorul la procedura concilierii directe;
 • rezolvarea pe cale amiabila a litigiilor prin procedura medierii si a concilierii directe;
 • urmarirea platii creantelor de catre debitori;
 • contactare telefonica repetata a debitorilor;
 • sesizarea in scris a angajatorului debitorului;
 • inscrierea datornicului pe lista neagra a debitorilor;
 • asistenta juridica la executarea silita atat pentru creditori cat si pentru debitori;
 • pentru societatile comerciale cu mai multi debitori oferim un serviciu de abonament lunar destinat recuperarilor de creante. Clientul la final de luna ne va comunica lista datornicilor, iar Cabinetul nostru de avocatura se ocupa de recuperarra creantelor in baza abonamentului si a unui procent din sumele recuperate.
 • Servicii avocat – redactare si negociere contracte comerciale:
 • consultanta juridica la incheierea/modificarea/perfectionarea contracte comerciale;
 • negocierea si redactarea contractelor comerciale;
 • redactare contracte: (distributie, vanzare, custodie, acord de licenta, drepturi de autor);
 • asistenta la rezolvarea disputelor privind incalcarea clauzelor contractuale si nerespectarea contractelor, frauda contractului, etc;
 • asistenta juridica in litigiile referitoare la incalcarea clauzelor contractuale;
 • asistenta juridica in vederea respectarii clauzelor contractuale.
 • Servicii avocat – tranzactii imobiliare / due diligence:
 • asistenta clientului la orice tranzactie imobiliara: cumparare-vanzare de terenuri sau cladiri, constructii, hale industriale, apartamente;
 • verificarea legalitatii titlului de proprietate al bunului imobili anterior tranzactiei;
 • verificarea eventualelor litigii care privesc bunul;
 • asistenta la negocierea contractelor de vanzare-cumparare;
 • redactarea de promisiuni de vanzare-cumparare;
 • redactarea de antecontracte;
 • redactarea de contracte de vanzare-cumparare, donatie, schimb;
 • redactarea de contracte de inchiriere;
 • recuperari datorii de la chiriasi rau platnici;
 • evacuare chiriasi.
 • Servicii avocat – faliment:
 • asistam societatile in faliment si le oferim cele mai bune solutii de minimizare a costurilor;
 • asistam creditorii societatii falimentare in vederea recuperarii creantelor;
 • asistam administratorul / asociatul societatii falimentare in vederea evitarii situatiilor de atragere a raspunderii personale pentru societate;
 • asistenta juridica in procedura reorganizarii judiciare si falimentul / insolventa societatilor comerciale;
 • asistenta juridica in procedura dizolvarii si lichidarii societatilor comerciale.
 • litigii intre asociati, actionari si parteneri comerciali;
 • litigii in legatura cu administrarea societatilor coemrciale;
 • litigii in legatura cu atragerea raspunderii administratorului pentru frauda in dauna societatii;
 • litigii cu privire la excluderea unui asociat din societate;
 • litigii in legatura cu atragerea raspunderii asociatului pentru frauda in dauna societatii;
 • asistenta la rezolvarea conflictelor dintre asociati;
 • litigii referitoare la incalcarea drepturilor sau obligatiilor contractuale;
 • litigii in domeniul imobiliar si al investitiilor imobiliare;
 • litigii intre proprietari si chiriasi;
 • litigii in domeniul proprietatii intelectuale si industriale;
 • litigii legate de concurenta comerciala si concurenta neloiala;
 • litigii in legatura cu operatiuni de plata si garantie efectuate prin cecuri, cambii, bilete la ordin, acreditive documentare, etc;
 • investire cu formula executorie CEC si bilete la ordin precum si alte mijloace de plata refuzate de banca pe motivul “lipsa disponibil numerar” in cont.