Servicii

Cel mai bun avocat civil din Timisoara | Avocati buni procese si litigii de drept civil Timisoara, actiuni in constatare, actiuni in revendicare, actiuni posesorii, succesiuni si partaje, iesiri din indiviziune, evacuari, executari silite, contestatii la executare, cadastru, intabulare, radiere ipoteci, rectificari extrase de carte funciara, actiuni de fond funciar, contract donatie avocat reprezentare instanta de judecata.

Casa de Avocatura Alexandru, Andreas & Asociatii va ofera prin avocatii sai specializati consultanta si asistenta juridica in procese si litigii de drept civil:

 • Servicii avocat – consiliere si reprezentare in litigii civile:
  • consultanta pentru evaluarea sanselor de succes si adoptarea celei mai optime solutii;
  • mediere conflicte, conciliere, arbitraj;
  • redactarea si sustinerea actiunilor civile in instantele de judecata in diferite faze procesuale;
  • reprezentare in litigii civile de orice natura (actiuni in constatare, actiuni in revendicare, actiuni posesorii, succesiuni si partaje, iesiri din indiviziune, evacuari, executari silite, contestatii la executare, cadastru, intabulare, radiere ipoteci, rectificari extrase de carte funciara, actiuni de fond funciar, contracte vanzare-cumpare, donatii, schimb, inchiriere, comodat, gaj, imprumut);
  • reprezentare in relatia cu instantele de judecata.
 • Servicii avocat – executare silita:
  • consultanta si reprezentare in faza de executare silita, in cazul obtinerii unei hotarari judecatoresti favorabile.
 • Servicii avocat – revendicare case si terenuri:
  • consiliere si reprezentare in actiuni de revedicare case si terenuri – imobile nationalizate, notificari conform Legii 247/ 2005;
  • evacuare chiriasi.
 • Servicii avocat – redactare contracte civile:
  • contract de vanzare cumparare bunuri imobile (case, terenuri, apartamente Timisoara);
  • contract de donatie;
  • contract de imprumut cu sau fara ipoteca;
  • contract de intretinere si renta viagera, cu sau fara uzufruct.
 • Servicii avocat – analiza si avizarea sub aspectul legalitatii a contractelor civile primite spre verificare.
 • Servicii avocat – asistenta la negociere:
  • asistenta in vederea negocierii contractelor civile;
  • asistenta la rezolvarea disputelor privind incalcarea clauzelor contractuale si nerespectarea contractelor, frauda contractului, etc.
 • Servicii avocat – solutionare litigii civile:
  • litigii referitoare la incalcarea drepturilor sau obligatiilor contractuale;
  • litigii in domeniul imobiliar si al investitiilor imobiliare;
  • litigii intre proprietari si chiriasi; procedura evacuare chiriasi.
 • Servicii avocat – recuperari creante:
  • asistenta juridica in toate procedurile de recuperare creante folosite in Romania;
  • redactare somatii de plata catre debitori;
  • redactare notificari catre debitori;
  • reprezentarea clintului in relatia cu debitorul la procedura concilierii directe;
  • rezolvarea pe cale amiabila a litigiilor prin procedura medierii si a concilierii directe;
  • urmarirea platii creantelor de catre debitori;
  • contactare telefonica repetata a debitorilor;
  • sesizarea in scris a angajatorului debitorului;
  • inscrierea datornicului pe lista neagra a debitorilor;
  • asistenta juridica la executarea silita atat pentru creditori cat si pentru debitori.
 • Servicii avocat – succesiuni:
  • asistenta la partaj judiciar, notarial si testamentar;
  • asistenta la deshiderea procedurii succesorale notariale si inventarierea bunurilor succesorale;
  • redactare declaratii de acceptare /renuntare la o succesiune;
  • obtinerea certificatului de mostenitor;
  • redactare si sustinere actiune de revendicare a unei averi de la masa succesorala;
  • stabilire strategie in procesul / procedura de partaj judiciar;
  • redactare si sustinere actiune de iesire din indiviziune;
  • redactare si sustinere actiune pentru anularea certificatului de mostenitor;
  • asistenta in cadrul procedurii de continuare a activitatii societatii comerciale cu mostenitorii legali ai asociatului defunct.