Servicii

Agent AEGRM Timisoara | Operator AEGRM Timisoara | Inscriere aviz Ipoteca in AEGRM - Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare in Timisoara | Inscreire cesiune de creanta in AEGRM - Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare Timisoara | Inscriere proces verbal de sechestru in AEGRM | raportari referitoare la creditori , debitori sau bunuri aflate in AEGRM | ipoteca AEGRM Timisoara |

 

 • Inscriere aviz Ipoteca in AEGRM – Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare
 • Inscriere cesiune de creanta in AEGRM – Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare
 • Inscriere proces verbal de sechestru in AEGRM
 • raportari referitoare la creditori, debitori sau bunuri aflate in AEGRM;
 • verificarea in AEGRM a oricaror informatii cu privire la ipotecile mobiliare;
 • eliberare extrase certificate din AEGRM;
 • consultanta juridica pentru toate tipurile de inscrieri;
 • promptitudine in solutionarea cererilor clientilor si in efectuarea inregistrarilor ;
 • Ne puteti contacta la tel 0729 434 547  sau 0356 111 666 . Suntem disponibili de la 8:30 la 20:00.

Ce este Arhiva Nationala de  Garantii Reale Mobiliare ?

Arhiva este o baza de date unica la nivel national, este un sistem de evidenta a prioritatii ipotecilor mobiliare, dar si de publicitate, baza de date structurata pe persoane si bunuri mobile.

 Prin Arhiva se asigura inregistrarea operatiunilor privind ipotecile mobiliare, a operatiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevazute de lege, precum si publicitatea acestor operatiuni juridice.

Ce este recomandat sa se inscrie in Arhiva Nationala de Garantii Reale Mobiliare?

Este recomandat sa se inscrie in Arhiva ipotecile mobiliare si operatiunile asimilate acestora, dar si alte drepturi prevazute de lege, precum si publicitatea operatiunilor juridice prevazute de lege, pentru acte si fapte juridice cum ar fi:
– contracte de garantie, locatiune, consignatie, vanzare-cumparare, obligatii agricole;
– sechestre asiguratorii;
– inscrieri in legatura cu o operatiuni privind finantele publice;
– inscrieri in legatura cu diferite tipuri bunuri:
– autovehicule;
– utilaje agricole, altele decat autovehicule;
– creante;
– conturi bancare;
– actiuni/parti sociale/valori mobiliare/alte instrumente financiare;
– polite de asigurare;
– universalitati (stocuri, fond de comert sau alte asemenea universalitati);
– echipamente/instalatii/alte bunuri destinate sa serveasca exploatarii unei intreprinderi;
– paduri care urmeaza a fi taiate;
– minerale care urmeaza a fi extrase;
– recolte, in general, dar si recolte ce urmeaza a fi culese;
– efective de animale, etc.

De asemenea, prin intermediul Arhivei se poate face publicitatea:

clauzei de insesizabilitate,

clauzei de inalienabilitate,

clauzei de rezerva a proprietatii,

– pactului de rascumparare,

– cesiunii de creanta,

– declaratiei de rezolutiune,

– declaratiei de reziliere,

– hotararii judecatoresti,

– uzufructului asupra creantelor,

– platii anticipate a chiriei,

– cesiunii creantei privind chiria,

– precum si altor acte/fapte juridice supuse publicitatii conform legii

 

De ce ar trebui sa ne inscriem garantiile in baza de date AEGRM, care sunt beneficiile si avantajele inscrierilor?

 • creditorul are posibilitatea de a cauta in Arhiva, inainte de a acorda imprumutul, pentru a determina solvabilitatea potentialului debitor si de a verifica daca bunul respectiv a facut obiectul unor sarcini anterioare, oferindu-se astfel informatii cu privire la avizele inscrise in Arhiva anterior.
 • are rolul de avertizare, Arhiva punand la dispozitie un sistem de cautare care sa ofere informatii exacte si actualizate cu privire la inregistrarile garantiilor reale mobiliare;
 • asigura prioritatatea in recuperarea banilor, Arhiva punand la dispozitia creditorilor o metoda prin care isi vor inregistra garantiile reale pe care le au asupra bunurilor debitorului, metoda prin care se determina prioritatea in cazul existentei mai multor creditori interesati in a obtine bunul respectiv.

Astfel, fata de tert, inclusiv fata de stat, o garantie reala si celelalte sarcini reale asupra bunurilor au rang de prioritate stabilit din momentul in care garantia reala sau sarcinile reale au fost facute publice.

Asadar, acel creditor care isi inregistreaza garantia asupra unui bun inaintea altuia va avea prioritate fata de acesta din urma, atunci cand se pune problema valorificarii garantiei.

Mai mult decat atat, in cazul concursului intre un creditor care are garantia inregistrata in Arhiva si unul care nu a operat aceasta inregistrare, i se va da castig de cauza celui care are inregistrarea facuta.

 • proceduri simplificate, termene scurte şi costuri reduse de realizarea creanţei.
 • protecţia titlului înscris în Arhivă faţă de orice terţ (inclusiv statul) ce nu are înscris un aviz anterior cu privire la acel bun.
 • Care sunt informatiile ce pot fi cautate in baza de date Arhivei Nationale de Garantii Reale Mobiliare?

Pot fi cautate informatii despre bunurile si persoanele inscrise in Arhiva. Doar detinand informatii privind CUI -ul sau CNP-ul pot fi extrase din Arhiva toate datele inscrise cu privire la persoana fizica sau juridica respectiva.

Ce este Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare ?

Potrivit art. 2 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare constituie un sistem de evidenţă a priorităţii ipotecilor mobiliare şi de publicitate, structurat pe persoane şi bunuri, care asigură înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege, precum şi publicitatea operaţiunilor juridice prevăzute de lege.

Orice creditor ipotecar care, în scopul obţinerii unui rang de prioritate, doreşte să facă publică existenţa unei ipoteci mobiliare asupra unui bun, potrivit dispoziţiilor Codului civil, trebuie să completeze un formular de aviz de ipotecă pe suport de hârtie, ori în format electronic, şi să-l depună, respectiv să-l transmită, unui operator/agent autorizat al Arhivei, cu plata taxei stabilite de lege şi a tarifului corespunzător stabilit de acel operator.

Pe scurt, înregistrarea unei ipoteci mobiliare în Arhiva Electronică presupune următoarea procedură:

– Creditorul sau reprezentantul său completează un formular tip cu datele corespunzătoare cuprinse în contractul de ipotecă mobiliară.

– Operatorul de arhivă procedează la înscrierea fidelă în Arhivă a datelor cuprinse în formularul completat de solicitant, fără să exercite controlul de legalitate asupra acestora; prin control de legalitate se înţelege o verificare a concordanţei dintre datele înscrise în formularul de aviz de ipotecă mobiliară completat şi cele cuprinse în contract şi totodată o verificare a valabilităţii înseşi a actului juridic. Potrivit legii, înscrierea formularelor de avize de ipotecă în Arhivă constituie o simplă activitate administrativă, iar „personalul operatorilor şi agenţii autorizaţi nu vor verifica corectitudinea informaţiilor din avizul de garanţie, concordanţa dintre avizul de garanţie şi faptele juridice care stau la baza acestuia sau valabilitatea acestor fapte juridice”, întreaga răspundere pentru datele trecute în formular revenind persoanei care solicită efectuarea înregistrării.

– Pe de altă parte, potrivit art. 2414 din Codul civil, „înscrierea în arhivă nu conferă validitate unei ipoteci lovite de nulitate”, astfel încât, dacă în realitate nu există un contract de ipotecă ori conţinutul avizelor de ipotecă nu are acoperire în clauzele contractului de ipotecă, înscrierea respectivă nu va produce nici un efect.

– Înregistrarea efectuată în Arhivă de către operatori/agenţi autorizaţi,  prin redarea fidelă a conţinutului formularului tip completat de solicitantul înscrierii se numeşte aviz de ipotecă.

Citeste si :  avocat in Timisoara