Servicii

Prin societatea de expertiza contabila Andreas & Asociatii SRL va oferim servicii de consultanta fiscala, expertiza contabila si servicii complete de contabilitate si salarizare in Timisoara. Consultantii nostri fiscali , expertii contabili si avocatii nostri specializati conlucreaza pentru a va oferi cele mai bune servicii :

 • Servicii de consultanta fiscala:
  • servicii de consultanta fiscala pentru societati cu sediul in Romania pentru alegerea regimului de impozitare favorabil fiecarei afaceri (impozit pe venit / impozit pe profit);
  • servicii de consultanta fiscala pentru societati cu sediul in Romania pentru alegerea regimului favorabil de TVA in functie de specificul activitatii pe plan intern, intracomunitar sau extracomunitar, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal;
  • servicii de consultanta fiscala pentru societati comerciale straine, in vederea deschiderii de filiale, sucursale, sedii permanente sau reprezentante in Romania;
  • servicii de consultanta fiscala pentru societati comerciale straine in vederea numirii unui reprezentant fiscal pentru ansamblul activitatilor desfasurate in Romania;
  • consultanta fiscala privind: taxa pe valoare adaugata, impozit pe venit, impozit pe profit, impozite si taxe locale, impozit pe veniturile nerezidentilor, dividende, impozit cu retinere de impozite, profit reinvestit, majorari sau diminuari de capital social, evitarea dublei impuneri.
 • Servicii complete de personal si salarizare:
  • redactare contracte individuale de munca;
  • redactare acte aditionale la contractul individual de munca;
  • redactare decizii de incetare a contractului individual de munca;
  • redactare fisa postului;
  • redactare regulament de ordine interioara;
  • redactare contract colectiv de munca.
 • Servicii de asistenta la controlul autoritatilor:
  • asistenta juridica la controlale efectuate cu ocazia rambursarii TVA;
  • asistenta juridica la controlele autoritatilor, redactare opinii juridice si obiectiuni la procesele verbale de control;
  • oferim servicii de expertiza contabila (experti de parte) in cadrul expertizelor contabile judiciare.
 • Servicii de consultanta in contencios administrativ si fiscal:
  • consultatii juridice, consultatii fiscale si financiare in relatia cu Administratia Financiara Teritoriala si Garda Financiara.
 • Redactare actiuni in contencios administrativ:
  • redactere contestatii la procesele verbale de contraventie (amenda);
  • redactare contestatii impotriva deciziilor de impunere;
  • redactare plangeri impotriva proceselor verbale sau a rapoartelor de inspectie fiscala ce cuprind amenzi, debite restante, majorari, penalitati, recalculari, accize, tva, impozite cu sau fara retinere la sursa;
  • redactare contestatii contra actelor administratiei publice locale sau organelor de control fiscal.
 • Reprezentare client:
  • reprezentare persoane juridice romane sau straine in litigii administrative si fiscale;
  • reprezentare in angajarea procedurilor administrative sau judiciare de contestare a actelor de control in materie de taxe si impozite.