Procedura declararii contribuabililor inactivi

2. M.O. 60/30.01 – Ordin nr. 67/2009 din 22/01/2009 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi

Contribuabilii declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale pot fi scosi din evidenta contribuabililor inactivi fie din oficiu, de catre organul fiscal competent, fie la solicitarea scrisa a reprezentantului legal al contribuabilului declarat inactiv, dupa caz.

In cazul in care organul fiscal constata, din oficiu sau ca urmare a solicitarii contribuabilului, ca un contribuabil a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori materiale, compartimentul de specialitate intocmeste un referat prin care propune scoatere din evidenta a contribuabililor declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale, urmand ca, dupa aprobare, in maxim 3 zile lucratoare, contribuabilul sa fie scos de pe lista contribuabilor declarati inactivi.

In cazul in care un contribuabil constata ca a fost declarat inactiv dintr-o eroare materiala, acesta poate solicita eliminarea din lista prin depunerea unei cereri la organul fiscal competent. Organele fiscale au obligatia sa verifice in evidentele fiscale proprii daca respectivul contribuabil a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori materiale. Daca intre datele si documentele furnizate de contribuabil prin cerere si datele din evidenta fiscala exista neconcordante privitoare la conditiile pe baza carora contribuabilul a fost declarat inactiv, organul fiscal trebuie sa solicite prezenta contribuabilului la sediul sau, in vederea clarificarii situatiei fiscale, prin transmiterea unei notificari. In cazul in care contribuabilul notificat nu se prezinta, pentru clarificarea situatiei fiscale in termen de 15 zile de la data comunicarii notificarii, solicitarea de eliminare din lista contribuabililor declarati inactivi se resping. In cazul in care contribuabilul revine cu o noua cerere, procedura prevazuta anterior se reia.

Contribuabilii declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale se elimina din lista, pastrandu-si calitatea de contribuabili activi pe toata perioada de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a ordinului presedintelui A.N.A.F. prin care au fost declarati inactivi si pana la eliminarea din lista contribuabililor inactivi.

Conform procedurii, contribuabilii declarati inactivi, vor fi scosi din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA. In cazul in care se constata ca declararea contribuabilului inactiv s-a facut ca urmare a unei erori materiale, se mentine data inregistrarii in scopuri de TVA initiala, contribuabilul pastrandu-si aceasta calitate inclusiv pe perioada cuprinsa intre data inscrierii in lista contribuabililor inactivi si data eliminarii din aceasta lista.

Potrivit Ordinului ANAF nr. 819/2008, persoanele juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica vor fi declarate inactive daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

nu au depus nicio declaratie la doua termene de declarare consecutive;

nu li s-a aprobat, la cerere, de catre organul fiscal competent o masura privind indeplinirea obligatiilor fiscale declarative (regim derogatoriu).

Atentie!!! Declararea unui contribuabil ca inactiv este foarte importanta deoarece, potrivit art. 11 din Codul fiscal, autoritatile fiscale pot sa nu ia in considerare o tranzactie efectuata fie cu un contribuabil inactiv, fie de catre un contribuabil inactiv.

Articole asemanatoare

Avocat ALexandru Pusa Timisoara

COVID-19. Procedura de obtinere a Certificatelor de Urgenta

Avocat ALexandru Pusa Timisoara

COVID-19. SOMAJ TEHNIC. FACILITATI NOI OFERITE DE GUVERNUL ROMANIEI PENTRU COMPANII !

Avocat ALexandru Pusa Timisoara

COVID-19. Procedura privind acordarea zilelor libere platite pentru supravegherea copiilor si decontarea partiala a indemnizatiei de catre stat

Avocat ALexandru Pusa Timisoara

COVID–19.  PROCEDURA PRIVIND RECUPERAREA PARTIALA DE LA AJOFM A INDEMNIZATIEI PLATITA SALARIATILOR PE PERIOADA „SOMAJULUI TEHNIC”

Sentinta irevocabila – banca BRD “pierde” un credit de 300.000 Euro si garantiile aferente. Clientii nu mai trebuie sa restiuie nimic bancii

Noua lege a Evaziunii Fiscale

Avocat ALexandru Pusa Timisoara

COVID-19. SOMAJ TEHNIC. CONDITII PENTRU A PUTEA BENEFICIA DE FACILITATE