Timisoara – Noutati la 28.03. 2013. Evaziunea fiscala

Alexandru, Andreas & Asociatii Newsletter – modificari fiscale importante, evaziune fiscala.

Printr-o serie de acte normative publicate in luna martie in Monitorul Oficial, Guvernul Romaniei aduce o serie de modificari fiscale extrem de importante cu impact semnificativ asupra tuturor societatilor comerciale.

In cele ce urmeaza ne propunem sa va facem o scurta prezentare a principalelor modificari care s-ar putea sa va afecteze si pe dumneavoastra:

Bonurile fiscale Prin adoptarea HG nr. 84/2013 a fost modificata procedura de deducere aTVA la achizitiile de bunuri si servicii pe baza de bonuri fiscale, INCLUSIV la achizitiile de combustibil pe baza de bonuri fiscale. Tratament fiscal – TVA:

Daca pana in prezent deducerea TVA la achizitia de combustibil se putea face in baza bonului fiscal, stampilat de furnizorul de combustibil, pe care era precizat numarul de inmatriculare a autovehiculului, incepand din luna martie 2013 pentru ORICE TIP DE ACHIZITIE CU BON FISCAL (inclusiv pentru achizitiile de combustibil)  se poate deduce TVA-ul inscris pe bonul fiscal doar daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

 

  • pe bonul fiscal este imprimat de casa de marcat fiscala codul fiscalal cumparatorului
  • valoarea bonului fiscal este de maxim 100 Eur, inclusiv TVA.

 

 

Tratament fiscal – impozit pe profit:

Deasemenea pentru a putea deduce cheltuiala cu combustibilul nu este suficient doar bonul fiscal. In plus, societatea / salariatii societatii au obligata sa intocmeasca  un decontul de cheltuieli / ordinului de deplasare la care sa anexeze bonurile fiscale.

 

    Extras din Ordinul 3512/2008

    DECONT DE CHELTUIELI

    1. Serveste ca:

   – document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate ;

   – document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans;

   – document justificativ de inregistrare in registrul de casa (in valuta) si in contabilitate !

   2. Se intocmeste intr-un exemplar de catre titularul de avans pentru justificarea cheltuielilor efectuate ;

   3. Circula:

   – la persoanele autorizate sa verifice legalitatea actelor justificative de cheltuieli, exactitatea calculelor privind sumele decontate care semneaza de verificare;

   – la persoanele autorizate sa exercite controlul financiar preventiv si sa aprobe plata diferentei in cazul in care, la decontarea sumelor primite;

   – la casieria unitatii pentru plata diferentei, caz in care titularul de avans semneaza pentru primirea diferentei respective, fara a se mai intocmi document distinct.

   4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

   5. Continutul minimal de informatii al formularului este urmatorul:

   – denumirea unitatii;

   – denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;

   – numele si prenumele titularului de avans;

   – avansuri primite ; sume decontate; diferente de restituit/primit;

   – semnaturi: conducatorul unitatii; persoana care verifica decontul, dupa caz; titularul de avans.

 

 

Diurna  sau venit salarial ? Va recomandam sa calculati cu deosebita atentie diurna pe care o acordati salariatilor, tinand cont de urmatoarele:-          Diurna o veti acorda in functie de data si ora plecarii in delegatie, data si ora sosirii din delegatie, exclusiv pentru zile lucratoare (luni – vineri)–          Diurna acordata sa fie in limita a de 2,5 ori nivelul legal

 

Conform noilor prevederi legislative, incepand cu data de 01 Februarie 2013 este considerat venit de natura salariala, diurna care depaseste 2,5 ori nivelul legal, acesta suma urmand a fii inclusa in statul de salarii siimpozitata cu impozit pe venit si contributii sociale.

 

Exemplu:

Diurna interna nivelul stabilit de HG 1860/2006 este de 13 lei / zi.

Diurna interna acordata peste limita de 32,5 lei (13 lei/zi x 2,5 = 32,5 lei/zi) este inclusa in veniturile salariale si, impozitata cu impozit pe venit si contributii sociale.

Astfel, daca un angajat va primi o diurna interna de 50 lei/zi, suma de 17,5 lei/zi (50 lei – 32,5 lei) se include in venitul brut din

 

Stopajul la sursa Prin  Legea nr. 50/2013, incepand cu luna martie 2013  au inasprite pedepsele pentru infractiunile legate de evaziunea fiscala.Art. 3. Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani fapta contribuabilului care nu reface, cu intentie sau din culpa, documentele de evidenta contabila distruse, in termenul inscris in documentele de control (in acest caz, sanctiunea
Art. 4. Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 6 anirefuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale si bunurile din patrimoniu, in scopul impiedicarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale, in termen de cel mult 15 zile de la somatie.Art. 5. Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 6 ani impiedicarea, sub orice forma, a organelor competente de a intra, in conditiile prevazute de lege, in sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale.Art. 6. Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 6 aniretinerea si nevarsarea, cu intentie, in cel mult 30 de zile de la scadenta, a sumelor reprezentând impozite sau contributii cu retinere la sursa.

Articole asemanatoare

Avocat ALexandru Pusa Timisoara

COVID-19. Procedura privind acordarea zilelor libere platite pentru supravegherea copiilor si decontarea partiala a indemnizatiei de catre stat

Avocat ALexandru Pusa Timisoara

COVID-19. SOMAJ TEHNIC. FACILITATI NOI OFERITE DE GUVERNUL ROMANIEI PENTRU COMPANII !

Avocat ALexandru Pusa Timisoara

COVID-19. Procedura de obtinere a Certificatelor de Urgenta

Avocat ALexandru Pusa Timisoara

COVID–19.  PROCEDURA PRIVIND RECUPERAREA PARTIALA DE LA AJOFM A INDEMNIZATIEI PLATITA SALARIATILOR PE PERIOADA „SOMAJULUI TEHNIC”

Obligativitatea desemnării unui Responsabil cu protecția datelor – Regulamentul General privind Protecția Datelor

Avocat ALexandru Pusa Timisoara

COVID-19. PROGRAM GUVERNAMENTAL DE SUSTINERE A COMPANIILOR (Ordonanta de Urgenta nr.29/2020)

Impactul Regulamentului General privind Protecția Datelor– Noi obligații pentru societățile din Romania