COVID-19. Procedura de obtinere a Certificatelor de Urgenta

 

In data de 25.03.2020 , ora 22.00 p.m. a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Ordinul Ministrului Economiei nr. 791/2020 prin care s-a aprobat „procedura” de acordare a certificatelor de situatii de urgenta.

In urmatoarele 5 zile urmeaza sa fie creata o platforma electronica http://prevenire.gov.ro/ , prin care se vor depune cererile si se vor elibera aceste certificate.

In opinia noastra, din modul de formulare a actului normativ se limiteaza foarte mult numarul societatilor care pot efectiv sa beneficieze de acest certificat de situatii de urgenta ! In realitate, majoritatea societatilor nu vor putea beneficia de aceste certificate de situatie de urgenta.

1. CARE SUNT SOCIETATILE POT OBTINE CERTIFICATUL DE SITUATIE DE URGENTA ? 

Certificatele de situație de urgență (CSU) vor fi emise în doua forme:

A. TIP 1 (ALBASTRU) – se elibereaza pentru operatorii economici a caror activitate a fost intreruperea total sau parțial ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate.
In acesta categorie se includ societatile a caror activitate a fost restrictionata prin Ordonanele Militare, respectiv:

 • RESTAURANTE **
 • HOTELURI **
 • CAFENELE **
 • ALTE LOCALURI PUBLICE **
 • CANTINE **
 • SOCIETATI CARE ORGANIZEAZA EVENIMENTE CULTURALE, ȘTIINȚIFICE, ARTISTICE, RELIGIOASE, SPORTIVE, DE DIVERTISMENT, JOCURI DE NOROC
 • SOCIETATI DE TRATAMENT BALNEAR
 • SOCIETATILE DE ÎNGRIJIRE PERSONALĂ
 • CABINETE DE MEDICINA DENTARA
 • MALL-uri , cu exceptia activităților de  vânzare a produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice și a serviciilor de curățătorie, vanzare de produse electronice şi electrocasnice de către operatorii economici care asigură livrarea la domiciliul/sediul cumpărătorului; vanzare de produse şi serviciilor de optică medicală

ATENTIE la sensibilitatea exprimarii:  

Prin ORDONANTA MILITARA Nr.1/2020 se folosesc doua exprimari diferite  „se suspenda activitatea de …. ”  pentru societatile marcate mai sus cu rosu ** si „se suspenda toata activitatea” (in sensul intreruperii intregii activitati) pentru celelalte tipuri de societati:
 • ” (1)Se suspendă activitatea de servire şi consum al produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spaţiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locaţiei. (2) Este permisă organizarea, de către entităţile prevăzute la alin. (1), a activităţilor de comercializare a produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, care nu presupun rămânerea clienţilor în spaţiile destinate acestui scop, precum cele de tip „drive-in”, „room-service” sau livrare la client.
 •  „Se suspendă toate activităţile culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear şi de îngrijire personală, realizate în spaţii închise.”
Prin ORDONANTA MILITARA Nr.2/2020 se mentioneaza „se suspenda activitatea „, in sensul intregii activitati:
 • Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară. Prin excepţie, sunt permise intervenţiile stomatologice de urgenţă”. 
 • Se suspendă temporar activităţile de comercializare cu amănuntul a produselor şi serviciilor în centrele comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici, cu excepţia vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice şi a serviciilor de curăţătorie.”

Prin ORDONANTA MILITARA Nr.3/2020 se mentioneaza:

 • cu referire la activităţi permise în centrele comerciale …. Suspendarea temporară a activităţii comerciale potrivit  nu se aplică: a)vânzării produselor electronice şi electrocasnice de către operatorii economici care asigură livrarea la domiciliul/sediul cumpărătorului; b)vânzării produselor şi serviciilor de optică medicală.”

Prin prisma jocului de cuvinte folosim de legiuitor  avem un dubiu ca societatile cu activitati suspendate partial, marcate mai sus cu rosu ** ,  se pot solicita fara riscuri de anulare ulterioara Certificate de TIP 1 (ALBASTRU) !!!

ATENTIE la riscurile ulterioare!
ANULAREA CERTIFICATULUI SI RESTITUIREA SUMELOR PRIMITE CA FACILITATI ! 

Certificatul de situatii de urgenta se elibereaza automat pe baza unor declaratii pe proprie raspundere, insa sub rezerva verificarii ulterioare de catre autoritati a conditiilor si a documentelor care au stat la baza eliberarii lui . Obtinerea unui certificat fara a respecta toate cerintele legale va duce la anularea lui ulterioara, si in cascada la anularea tuturor facilitatilor fiscale obtinute de societate in baza lui !!!
Deci companiile trebuie sa analizeze foarte atent ce tip de certificat solicita si sa-si asume decizia cu toate implicatiile ulterioare !!!

B. TIP 2 (GALBEN) – se elibereaza pentru alte categorii de operatori economici (care nu se incadreaza la pct. A) a caror activitate a fost afectata in sensul scaderii cu cel putin 25% de efectele pandemiei COVID-19.

Atentie ! Analiza diminuarii cu cel putin 25% se va face raportand încasările din luna martie 2020 (= cash flow-ul lunii Martie, si nu cifra de afaceri / facturile emise in luna Martie) cu media încasărilor din perioada ianuarie – februarie 2020.
Practic, solicitarea certificatului este fezabila pentru societatile care fac incasari direct de la populatie pe baza de case de marcat. (adica presteaza servicii direct catre persoana fizica) si devine inaplicabila in cazul societatilor care incaseaza de la alti operatori economici (si care poate in luna martie au incasat facturi emise in perioada anterioar ianuarie-februarie 2020 neafectate de COVID-19 …)

ATENTIE la riscurile ulterioare! 

Certificatul de situatii de urgenta se elibereaza automat pe baza unor declaratii pe proprie raspundere, insa sub rezerva verificarii ulterioare de catre autoritati a conditiilor si a documentelor care au stat la baza eliberarii lui . Obtinerea unui certificat fara a respecta toate cerintele legale va duce la anularea lui ulterioara, si in cascada la anularea tuturor facilitatilor fiscale obtinute de societate in baza lui !!!
Deci companiile trebuie sa analizeze foarte atent ce tip de certificat solicita si sa-si asume decizia cu toate implicatiile ulterioare !!!

2. ROLUL CERTIFICATULUI DE STARE DE URGENTA

Certificatele de situație de urgență au menirea de a dovedi impreviziunea contractuală, cazul fortuit, sau forța majoră, precum si de a conferi persoanei juridice detinatoare anumite masuri de protectie sociala si beneficii:

 • OG Nr.30/21.03.2020 :
  Pe durata starii de urgenta, societatile care si-au intrerupt total / partial activitatea în baza deciziilor emise de autoritatile publice potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și care obtin certificatul de situații de urgență  vor putea sa-si recupereze de la AJOFM  pentru 100% dintre salariati  o parte din indemnizatia achitata acestora pe perioada suspendarii contractului de munca, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut pe anul 2020.
 • OG Nr.29/21.03.2020  : 
  Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii, care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor  emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, și care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități : electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

3. PROCEDURA DE OBTINERE A CERTIFICATULUI DE STARE DE URGENTA: 

Obtinerea de va face exclusiv online , prin intermediul unei platforme http://prevenire.gov.ro/ (in curs de dezvoltare).

Documentele se încarcă obligatoriu în platforma http://prevenire.gov.ro,  sub semnătura electronică certificata a reprezentantului legal al operatorului economic (administratorului statutar declarat la ONRC) sau a unui împuternicit al acestuia, deținător de semnătură electronică (ex: avocat), care sa fie mandatat in baza unei Imputerniciri Avocatiale sa parcurga acesta procedura (imputernicirea avocatiala nu necesita forma autentica) .

Societatile care nu detin semnatura electronica  trebuie sa solicite eliberarea acesteia de la furnizorii autorizati certSIGN,  DIGISIGN etc (procedura care dureaza cateva zile)  sau sa mandateze un imputernicit (avocat) care detine semnatura electronica sa solicite online in numele societatii certificatul de situatii de urgenta.

O societate va putea cere un singur tip de certificat CSU !

A. Pentru a obtine Certificatul de urgență TIP 1 (ALBASTRU) solicitantul care se incadreaza la pct 1 litera A (de mai sus) încarcă în platformă următoarele informații și documente:

 • datele de identificare;
 • declarație pe propria răspundere (sub sanctiunea falsului in declaratii) a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat. Modelul declarației pe proprie răspundere  il puteti descarca de pe serverele noastre interne securizate accesand urmatorul link: https://gofile.me/2hGBu/m8A2uyFgq

Documentele trebuie sa fie semnate de reprezentantul legal cu semnătură electronică sau olograf, urmând ca ulterior sa fie încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declarația pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens.

B. Pentru a obtine Certificatul de urgență TIP 2 (GALBEN), solicitantul care se incadreaza la pct 1 litera B (de mai sus) încarcă în platformă următoarele informații și documente:

 • datele de identificare;
 • documente justificative care atesta scaderea cu cel putin 25% a incasarilor (in actul normativ nu se precizeaza care sunt aceste documente)
 • declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat.  Modelul declarației pe proprie răspundere  il puteti descarca de pe serverele noastre interne securizate accesand urmatorul link: https://gofile.me/2hGBu/m8A2uyFgq

4. TERMENUL DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE SITUATII DE URGENTA:Eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării.

Textul complet al actului normativ il puteti accesa de pe serverele noastre interne securizate accesand urmatorul link: https://gofile.me/2hGBu/Etr0W9kbF

Articole asemanatoare

Avocat ALexandru Pusa Timisoara

COVID-19. SOMAJ TEHNIC. FACILITATI NOI OFERITE DE GUVERNUL ROMANIEI PENTRU COMPANII !

Avocat ALexandru Pusa Timisoara

COVID-19. Procedura privind acordarea zilelor libere platite pentru supravegherea copiilor si decontarea partiala a indemnizatiei de catre stat

Avocat ALexandru Pusa Timisoara

COVID–19.  PROCEDURA PRIVIND RECUPERAREA PARTIALA DE LA AJOFM A INDEMNIZATIEI PLATITA SALARIATILOR PE PERIOADA „SOMAJULUI TEHNIC”

Avocat ALexandru Pusa Timisoara

COVID–19. NOI REGULI PRIVIND CIRCULATIA PERSOANELOR IN INTERES PROFESIONAL  SAU PERSONAL (Ordonanta Militara nr.3/2020)

Procedura declararii contribuabililor inactivi

Obligativitatea desemnării unui Responsabil cu protecția datelor – Regulamentul General privind Protecția Datelor

Impactul Regulamentului General privind Protecția Datelor– Noi obligații pentru societățile din Romania