COVID-19. Procedura privind acordarea zilelor libere platite pentru supravegherea copiilor si decontarea partiala a indemnizatiei de catre stat

.
Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere platite parintilor pentru supravegherea copiilor in situaria inchiderii temporare a unitatilor de invatamant a fost completata si modificata in acest weekend prin Hotararea  nr.  217  din  18  martie  2020   si  OUG nr. 30 din 18 martie 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte  normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 .

1. CATEGORII DE SALARIATI CARE AU DREPTUL de a beneficia de zile libere platite pe baza de cerere scrisa:

Au dreptul la zile libere plătite pe toată perioada în care unitățile de învățământ sunt închise salariații care au un copil în vârstă de până la 12 ani (copil înscris în cadrul unității de învățământ, sau au copii cu dizabilități înscriși în cadrul unei unități de învățământ), pentru care nu se poate organiza la nivelul societatii telemunca sau munca la domiciliu.si care au urmatorul statut:
 1. părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. adoptatorul;
 3. persoana care are copilul/copiii în încredinţare în vederea adopţiei;
 4. persoana care are în plasament copilul sau în tutelă;
 5. persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
 6. părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă într-o unitate de învăţământ.
 7. părintele  sau  reprezentantul  legal  al  copilului  cu  handicap  grav neşcolarizat,  care  a  optat  pentru  acordarea  indemnizaţiei  în  condiţiile  Legii  nr.  448/2006  privind  protecţia  şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, doar în condiţiile în  care  activitatea  serviciului  de  zi  este  suspendată  ca  urmare  a  condiţiilor  meteorologice  nefavorabile  sau  a  altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.
 8. părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizaţiei în condiţiile Legii nr. 448/2006, doar  dacă  beneficiază  de  servicii  de  zi,  a  căror  activitate  a  fost  suspendată  ca  urmare  a  condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.

De acest drept va putea beneficia doar unul dintre părinți sau părintele singur .

 

2. CATEGORII DE SALARIATI CARE NU AU DREPTUL de a beneficia de zile libere platite :

Nu are dreptul la zile libere plătite pe toată perioada în care unitățile de învățământ sunt închise salariatul care desi are un copil în vârstă de până la 12 ani (copil înscris în cadrul unității de învățământ, sau au copii cu dizabilități înscriși în cadrul unei unități de învățământ) se afla in una dintre situatiile de mai jos:

 1. salariatul care este în concediul pentru cresterea copilului, prevazut de OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;
 2. salariatul care este în concediu de odihnă
 3. salariatul care este in concediu fără plată.
 4. salariatul care are contractul de munca suspendat ca urmare a intreruperii temporare a activităţii angajatorului  (art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003)
 5. salariatul care este asistentul personal al unuia dintre copiii aflaţi în întreţinere;

Nu exista derogari de la acesta prevedere nici în cazul în care celălalt părinte nu realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură.

 

3. CATEGORII DE SALARIATI CARE AU DREPTUL EXCLUSIV CU ACORDUL ANGAJATORULUI de a beneficia de zile libere platite : 

Pot beneficia de acordarea zilelor libere, insa doar cu acordul angajatorului,  salariații din unitățile sanitare și asistență socială, foc continuu, telecomunicații, televiziuni publice, salubrizare și alte servicii de utilități publice.

4. VALOAREA INDEMNIZATIEI BRUTE PENTRU ZILE LIBERE PLATITE LA CARE AU DREPTUL SALARIATII

Indemnizaţia bruta pentru fiecare zi liberă trebuie plătita de angajator din bugetul propriu.
Indemnizatia BRUTA este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, fiind insa plafonata la 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (adica este plafonata la 75% x 5.429 lei = 4072 lei).

Indemnizatia reprezinta venit salarial supus impozitării şi plăţii contribuţiilor de asigurări  sociale.
In acest context, indemnizatia neta pe care o primesc salariatii este de 2.382 lei / luna / salariat.5. CUANTUMUL SUMELOR CARE POT FI ULTERIOR RECUPERATE DE COMPANII DE LA STAT: Ulterior, dupa ce au platit salariatilor indemnizatia neta, impozitul pe venit si contributiile sociale aferente, companiile vor putea solicita de la AJOFM DOAR decontarea indemnizatiei NETE , adica decontarea sumei de 2.382 lei / salariat / luna. Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizaţie se face în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării solicitarii la AJOFM.

Articole asemanatoare

Avocat ALexandru Pusa Timisoara

COVID-19. SOMAJ TEHNIC. FACILITATI NOI OFERITE DE GUVERNUL ROMANIEI PENTRU COMPANII !

Avocat ALexandru Pusa Timisoara

COVID-19. Procedura de obtinere a Certificatelor de Urgenta

Avocat ALexandru Pusa Timisoara

COVID–19.  PROCEDURA PRIVIND RECUPERAREA PARTIALA DE LA AJOFM A INDEMNIZATIEI PLATITA SALARIATILOR PE PERIOADA „SOMAJULUI TEHNIC”

Procedura declararii contribuabililor inactivi

Avocat ALexandru Pusa Timisoara

COVID-19. SOMAJ TEHNIC. CONDITII PENTRU A PUTEA BENEFICIA DE FACILITATE

Noua lege a Evaziunii Fiscale

Timisoara – Noutati la 28.03. 2013. Evaziunea fiscala