COVID-19. PROGRAM GUVERNAMENTAL DE SUSTINERE A COMPANIILOR (Ordonanta de Urgenta nr.29/2020)

.

In Monitorul Oficial din data de 21.03.2020 a fost publicata ORDONANTA DE URGENTA Nr.29/21.03.2020  prin care a fost aprobat Programul de sustinere a companiilor mici si mijlocii in contextul pandemiei COVID-19.

URMATOARELE MASURI DE SPRIJIN AU FOST APROBATE IN MOD OFICIAL PENTRU COMPANII: 

1. Acordarea de garanții de stat pentru credite / linii de credit  , dupa cum urmeaza : 

a) unul sau mai multe garantii pentru credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru  în procent de maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și cheltuielile bancare aferente creditului garantat.
Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat :10.000.000 lei.
Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru : 5.000.000 lei (plafonat la media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani fiscali)
Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea investitiilor: 10.000.000 lei.
Durata maxima a finantarilor pt credite de investitii: 120 luni 
Durata maxima a finantarilor pt credite de pentru capital de lucru: 36 luni 

b) una sau mai multe garanții pentru credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru pentru microintreprindei si intreprinderi mici in procent de maximum 90% exclusiv dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat de stat
Valoare maximă : 500.000 lei pentru microîntreprinderi,
Valoare maxima: 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici.
Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani fiscali, în limita pragurilor prevăzute anterior.

Durata maxima a finantarilor pt credite de investitii: 120 luni 
Durata maxima a finantarilor pt credite de pentru capital de lucru: 36 luni 

2. Subventionarea dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și a creditelor pentru investiții în procent de 100% din bugetul Ministerul Finanțelor Publice, in cadrul unor schele de stat/ de minimis
Perioada de subventionare: pana la 31 martie 2021, cu posibilitate de prelungire

3. Prelungirea termenului pentru plata impozitelor si taxelor locale (impozit pe cladiri, impozit pe teren, impozit pe mijloace de transport) pana la 30 iunie 2020.  
în anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (1), art. 467 alin. (1) și la art. 472 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.

4. Nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a ordonanțe de urgență și neachitate până la 30 de zile după încetarea stării de urgență;
Pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și neachitate până la încetarea, potrivit alin. (4), a măsurilor prevăzute de prezentul articol nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură fiscală, aprobat prin Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

5. Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală

6. Amanarea la plata pentru serviciile de utilități si a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare pentru ANUMITE societati prin invocarea „fortei majore” 
Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii, care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza DECIZIILOR  emise de autoritățile publice competente, potrivit legii,  și care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități : electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.
In acesta categorie se includ societatile a caror activitate a fost restrictionata prin Ordonanta Militara, respectiv:

 • RESTAURANTE,
 • HOTELURI,
 • CAFENELE
 • ALTE LOCALURI PUBLICE,
 • CANTINELE
 • SOCIETATI CARE ORGANIZEAZA EVENIMENTE CULTURALE, ȘTIINȚIFICE, ARTISTICE, RELIGIOASE, SPORTIVE, DE DIVERTISMENT, JOCURI DE NOROC,
 • SOCIETATI DE TRATAMENT BALNEAR
 • SOCIETATILE DE ÎNGRIJIRE PERSONALĂ,
 • si in plus: 
 • CABINETE MEDICALE DE FAMILIE
 • CABINETE STOMATOLOGICE, in care isi desfasoara activitatea cel mult 20 de persoane
 • FEDERATII SPORTIVE
 • CLUBURI SPORTIVE

Articole asemanatoare

Avocat ALexandru Pusa Timisoara

COVID–19.  PROCEDURA PRIVIND RECUPERAREA PARTIALA DE LA AJOFM A INDEMNIZATIEI PLATITA SALARIATILOR PE PERIOADA „SOMAJULUI TEHNIC”

Avocat ALexandru Pusa Timisoara

COVID-19. SOMAJ TEHNIC. FACILITATI NOI OFERITE DE GUVERNUL ROMANIEI PENTRU COMPANII !

Avocat ALexandru Pusa Timisoara

COVID-19. Procedura de obtinere a Certificatelor de Urgenta

Avocat ALexandru Pusa Timisoara

COVID-19. Procedura privind acordarea zilelor libere platite pentru supravegherea copiilor si decontarea partiala a indemnizatiei de catre stat

Avocati buni in Timisoara Avoca

Statutul profesiei de avocat

Sentinta irevocabila – banca BRD “pierde” un credit de 300.000 Euro si garantiile aferente. Clientii nu mai trebuie sa restiuie nimic bancii

Modificarea Codului Fiscal TVA